Професионални услуги за киберсигурност

// Услуги за киберсигурност

Решения за сигурност и защита

Пенетрейшън тестове

Тестовете за проникване симулират реални сценарии на злонамерени атаки срещу уеб приложения и системи, както и вътрешна и публична мрежова инфраструктура.

Web Application Firewall

WAF защитава вашите уеб приложения чрез филтриране, наблюдение и блокиране на зловреден HTTP/S трафик. Той прави това, като се придържа към набор от правила, които помагат да се определи какъв трафик е зловреден и какъв трафик е безопасен.

DNS Filtering Gateway

Услугата позволява цялостно филтриране на DNS трафик, спрямо предварително зададени правила и конфигурация. Възможност за мониторинг и проследяване на DNS историята, както и създаване на множество политики и групи.

Endpoint protection

Cloud базирана система, която осигурява пълна сигурност с цялостна видимост на компютри и сървъри, както и безупречна защита срещу множество заплахи.

SIEM софтуер

SIEM е решение за сигурност, което позволява мониторинг в реално време на различни логове за киберсигурност, изпращани от множество различни ИТ системи, които могат да бъдат корелирани и обработвани.

Сканиране за уязвимости

Услугата предоставя автоматизирано тестване за всички налични публични уязвимости, както в уеб приложения, така и в системи и мрежови устройства.

Security Email Gateway

Cloud базирана услуга, която позволява цялостно филтриране на входящия и изходящия трафик от вашият имейл сървър. Гарантирано блокиране на всякакви ненужни, зловредни и опасни имейли. Възможност да служи и като DLP.

// Консултантски услуги за твоя бизнес

Надеждна експертиза от доказани експерти

Обучения по киберсигурност

Целта на такова обучение по киберсигурност е основно да подобри дигиталната култура на вашите служители, както и да ги накара да разберат какви са опасностите в дигиталния свят, от които трябва да се защитават.

Политики за информационна сигурност

Сигурността трябва да бъде грижа за всеки служител в една организация, а не само за ИТ специалисти и топ мениджъри. Един ефективен начин за обучение на служителите относно важността на сигурността е чрез политики за киберсигурност, които обясняват отговорностите на всеки служител за защита на ИТ системите и данните.

Разследване на инциденти

Услугата предлага цялостен подход за разследване на инциденти със сигурността. Нашият екип може да помогне на вашия бизнес, като идентифицира източника на неоторизиран достъп и предостави най-добрия подход за митигиране на риска.

Ransomware инциденти

Услугата предлага пълна помощ и поддръжка в случай на ransomware атака срещу вашата организация. Нашите специалисти ще се опитат да възстановят възможно най-много информация и освен това могат да бъдат комуникационна точка със злонамерените лица. Включени са всички дейности по разследване и спряване с проблема.

CISO като услуга

Услугата включва възлагане на отговорности за управление на сигурността на външен доставчик. Чрез наемането на vCISO за дистанционно управление на нейната сигурност, една компания автоматично получава достъп до персонал и ресурси, които обикновено няма и не може да има.

// Имате нужда от нещо допълнително?

Свържи се с нас