Професионални услуги за киберсигурност

// Security Awareness Trainings

Обучения по киберсигурност

Обученията, които нашата компания предлага, се провеждат от доказани специалисти в областта. Целта на такива обучения по киберсигурност е главно да се подобри дигиталната култура на вашите служители, както и да разберат какви са опасностите в дигиталния свят, от които трябва да се предпазват. Обученията се провеждат както присъствено, така и онлайн в специализирана платформ за онлайн обучения. В зависимост от желанията на клиента, обученията се провеждат с продължителност между 6 и 8 астрономически часа. По желание на клиента може да се включи и теоритичен изпит за затвърждаване на знанията. При завършване на обучението, всеки служител получава личен сертификат.

// Security Awareness Trainings

Защо са ви нужни такива обучения?

// Security Awareness Trainings

Съдържание и теми

1. Въведение в киберсигурността и защо е толкова важна за една организация
2. Процес на изтичане на информация
3. Практическа защита

3.1.1 Пароли
3.1.2 Мениджъри за пароли
3.1.3 Мултифакторна автентикация
3.1.4 Изтекли пароли
3.1.5 Пароли – Практическа част

3.2.1 Социално инженерство
3.2.2 Социално инженерство технки
3.2.3 Фишинг въведение
3.2.4 Видове фишинг
3.2.5 Примери за фишинг
3.2.6 Разпознаване на фишинг и фалшиви сайтове – Практическа част

3.3.1 Вируси
3.3.2 Видове зловреден софтуер
3.3.3 Цел на вирусите
3.3.4 Разпространение на вирусите

3.3.5 Защита от вируси
3.3.6 Как да разберем, че сме заразени
3.3.7 Проверка за зловреден софтуер – Практическа част

3.4.1 Физическа сигурност въведение
3.4.2 Tailgating
3.4.3 Физическа сигурност допълнение
3.4.4 USB атаки
3.4.5 USB атаки – Демо

3.5.1 Други заплахи
3.5.2 Shoulder surfing
3.5.3 MITM
3.5.4 Стар софтуер
3.5.5 Dumpster diving
3.5.6 Сигурност на мобилни устройства
3.5.7 Други заплахи – Демо

4. Ако вече сме били хакнати