Професионални услуги за киберсигурност

Нашият бизнес е да защитаваме вашия

Възползвайте се от иновативни решения за защита на вашата ИТ инфраструктура и сигурност на бизнеса.

// Накратко за нас

Експертиза и качество

Ние обединяваме задълбочени експертни познания в индустрията и най-новите технологични постижения, за да доставим персонализирани решения и продукти, които напълно отговарят на нуждите, възможностите и размера на нашите клиенти.

// Време е за сигурност на вашия бизнес

Ние сме вашият доверен партньор

CYBERONE е избраният партньор за много от водещите български предприятия, като също така ни се доверяват и компании от Европа. Ние помагаме на бизнеса да повиши сигурността си чрез внедряване на актуални решения за киберсигурност, управление на сигурността, пенетрейшън тестове, обучения и консултантски услуги.

Ние можем да ви помогнем да подобрите цялостното ниво на сигурност на вашата компания, чрез 3 различни подхода – превенция, защита или съответствие.

// Услуги за киберсигурност

Решения за сигурност и защита

Пенетрейшън тестове

Тестовете за проникване симулират реални сценарии на злонамерени атаки срещу уеб приложения и системи, както и вътрешна и публична мрежова инфраструктура.

Web Application Firewall

WAF защитава вашите уеб приложения чрез филтриране, наблюдение и блокиране на зловреден HTTP/S трафик. Той прави това, като се придържа към набор от правила, които помагат да се определи какъв трафик е зловреден и какъв трафик е безопасен.

DNS Filtering Gateway

Услугата позволява цялостно филтриране на DNS трафик, спрямо предварително зададени правила и конфигурация. Възможност за мониторинг и проследяване на DNS историята, както и създаване на множество политики и групи.

Endpoint protection

Cloud базирана система, която осигурява пълна сигурност с цялостна видимост на компютри и сървъри, както и безупречна защита срещу множество заплахи.

SIEM софтуер

SIEM е решение за сигурност, което позволява мониторинг в реално време на различни логове за киберсигурност, изпращани от множество различни ИТ системи, които могат да бъдат корелирани и обработвани.

Реакция при кибер инциденти

Услугата предлага цялостен подход към разследването на инциденти със сигурността. В случай на такъв, нашият екип може да помогне на вашия бизнес, като идентифицира източника на неоторизиран достъп и предостави най-добрия подход за управлението на риска.

Сканиране за уязвимости

Услугата предоставя автоматизирано тестване за всички налични публични уязвимости, както в уеб приложения, така и в системи и мрежови устройства.

Security Email Gateway

Cloud базирана услуга, която позволява цялостно филтриране на входящия и изходящия трафик от вашият имейл сървър. Гарантирано блокиране на всякакви ненужни, зловредни и опасни имейли. Възможност да служи и като DLP.

CISO като услуга

CISOaaS услугата включва възлагане на отговорностите за управление на сигурността на външен доставчик. Чрез наемането на vCISO, който да управлява отдалечено нейната сигурност, една компания автоматично получава достъп до персонал и ресурси, с които обикновено не разполага и не може да разполага.

// Имаме решение

На твоя проблем

Нашият екип може да ви помогне с наблюдението и поддръжката на текущите ви системи за сигурност, както и при внедряването на нови решения за информационна сигурност.

// Дайте бърз старт на вашата дигитална сигурност

Да започваме?