Професионални услуги за киберсигурност

// Базови стъпки към по-добра сигурност

Политики за информационна сигурност

Киберсигурността е важен въпрос както за ИТ отдела, така и за ръководителите и директорите. Сигурността обаче трябва да бъде грижа за всеки служител в една организация, а не само за ИТ специалистите и топ мениджърите. Един ефективен начин за обучение на служителите относно важността на сигурността са политиките за киберсигурност, които обясняват отговорностите на всеки един служител за защитата на ИТ системите и данните. Политиката за киберсигурност определя стандартите на поведение за най-различни дейности в една организация.

Политиките за киберсигурност са важни, тъй като кибератаките и нарушенията на данните са ужасно скъпи. В същото време служителите често са слабите звена в сигурността на организацията. Служителите споделят пароли, кликват върху злонамерени URL адреси и прикачени файлове, използват неодобрени облачни приложения и пренебрегват криптирането на чувствителни файлове.

Тези видове политики са особено критични в публични компании или организации, които работят в силно регулирани индустрии като здравеопазване, финанси или застраховане. Тези организации са изложени на риск от големи глоби, ако техните процедури за сигурност се счетат за неадекватни.

Политиките за киберсигурност също са от решаващо значение за обществения имидж и доверието в една организация. Клиенти, партньори, акционери и бъдещи служители искат доказателства, че организацията може да защити своите чувствителни данни. Без политика за киберсигурност една организация може да не е в състояние да предостави такива доказателства.

// Базови стъпки към по-добра сигурност

Определяне на политика за киберсигурност

Процедурите за киберсигурност обясняват правилата за това как служители, консултанти, партньори, членове на борда и други крайни потребители имат достъп до онлайн приложения и интернет ресурси, изпращат данни по мрежи и по друг начин практикуват отговорна сигурност. Обикновено първата част от политиката за киберсигурност описва общите очаквания за сигурност, ролите и отговорностите в организацията. Заинтересованите страни включват външни консултанти, ИТ персонал, финансов персонал и т.н. Това е разделът „роли и отговорности“ или „информационна отговорност и отчетност“ на политиката.

// Базови стъпки към по-добра сигурност

Нашето решение

CYBERONE може да изготви всякакви политики и процедури за информационната сигурност на вашата компания, уповавайки се на големия опит на нашият екип. Част от темите, които повечето компании засягат в своят пакет от политики за информационна сигурност са:

 1. Приемливо използване на информационни системи
 2. Управление на акаунти
 3. Софтуер за анвитирусна защита
 4. Приемливо използване на лични устройства
 5. Приемливо използване на преносими устройства
 6. Безопасно работно място
 7. Сигурно използване на имейл комуникация
 8. Политика за защитни стени
 9. Сигурно унищожаване на хардуер и други ИТ активи
 10. Управление на инциденти със сигурността
 11. Политика за използване на Интернет
 12. Управление на журнални данни и логове
 13. Защита на лични и конфиденциални данни
 14. Мрежова сигурност и приемливо използване на VPN системи
 15. Приемливо използване на лични устройства и тяхната сигурност
 16. Политика за пароли
 17. Управление на обновявания
 18. Контрол на физически достъп
 19. Използване на облачни услуги
 20. Сигурност на сървъри
 21. Мониторинг и одит на системи
 22. Управление на уязвимости
 23. Сигурно управление на уебсайтове
 24. Сигурно управление на работните станции