Професионални услуги за киберсигурност

// Когато се случи най-лошото може да разчитате на нас

Разследване на кибер инциденти

По време на пробив във вашите системи е важно да действате бързо, за да ограничите заплахата и рисковете от нея, както и да минимизирате въздействието, като стигнете до първопричината. Пренебрегването на очевидни процедури обаче може да ограничи способността ви да помогнете на правните или държавните органи да разследват и анализират заплахата. Нашите професионалисти по дигитална криминалистика ще работят в тясно сътрудничество с екипа за кризисни комуникации на вашата компания, за да предоставят на обществеността и клиентите актуална информация за всяка лична информация, която може да е била компрометирана, както и информация за стъпките, които се предприемат за защита на клиентите срещу бъдещи инциденти.

Като основни стъпки от дейностите за разследване на кибер инциденти, нашите специалисти ще ви помогнат да разкриете всякаква информация, свързана с причините, фактите и последствията от един кибер инцидент. В края на всяко едно разследване, към услугата се предоставя пълен доклад, който включва в себе си всички факти и обстоятелства, снимков материал, препоръки, заключения и анализи.

// Различни типове инциденти, с които може да ви помогнем

Типове инциденти

Зловреден софтуер, Ransomware и изнудване

Никой не иска да бъде държан като заложник и няма нищо по-лошо от това бизнесът ви да бъде закрит от киберпрестъпник, който иска десетки хиляди долари в криптовалута. Ако бъдете засегнати от ransomware, нашият екип от експерти ще действа бързо и ефективно, за да смекчи заплахата, да възстанови реда във вашата ИТ инфраструктура, както и да опита по всякакъв начин да възстанови вашата информация, за да може да продължите да работите нормално.CYBERONE имат богат опит с десетки реални атаки на ransomware всяка година. Ние сме тук, за да ви защитим и да ви помогнем да се възстановите. Когато ангажирате CYBERONE, нашият експертен екип ще ви помогне да вземете критични бизнес решения. Ние ще работим бързо, за да възстановим нормалното състояние на вашите активи, да се справим с проблемите ви и да ви помогнем да не пострадате бизнес и репутационно.

Компрометиран имейл сървър или поща

Корпоративните имейл акаунти съдържат всякакви чувствителни данни и са приоритетна мишена за киберпрестъпниците. Независимо дали искат да откраднат данни, извършат измама или имат други злонамерени намерения, компрометирането на бизнес имейл може да бъде особено вредно за вашата организация и репутация. Когато включите CYBERONE за решаването на вашите ИТ проблеми, нашите експерти работят за бързо възстановяване на нормалното състояние на засегнатите активи, адресиране на уязвимостите на вашия имейл сървър или акаунт и ви помагат да разберете пълния обхват на атаката и засегнатите активи, както и последствията. Този анализ ще ви помогне да вземете критични решения, които ще предпазят вашата репутация и критична информация.

Онлайн заплахи за бизнеса

Ние превъзхождаме там, където другите се провалят, когато става въпрос за реагиране на напреднали киберзаплахи, засягащи вашия бизнес. Ако бъдете атакувани от по-опитни злонамерени лица, CYBERONE предприема бързи действия, за да се разбере от какъв характер е заплахата и съответно да се предприемат проактивни мерки за смекчаване на щетите. Тъй като киберпрестъпниците продължават да правят нововъведения, атаките към уеб приложения, измамите в електронната търговия, кражбите на кредитни карти стават все по-чести. Експертите на CYBERONE могат да отговорят дори на най-напредналите атаки, за да предотвратят продължаваща злонамерена дейност и да анализират причините, въздействието и последствията.

Вътрешни заплахи от (бивши) служители

Вътрешните заплахи представляват един от най-големите рискове за киберсигурността за вашата организация. Те се представят за доверени служители, надеждни доставчици и трудолюбиви изпълнители, които ще използват своя привилегирован достъп, за да причинят сериозна вреда. Независимо дали става въпрос за настоящи или бивши служители и партньори, рискът от злонамерени действия е еднакво голям. Умеем да разследваме такива кибер инциденти и да събираме достатъчно доказателства и факти, с които да си потърсите правата пред властите и съд. Експертите на CYBERONE могат да работят за вас, за да смекчат риска от злонамерени действия на вътрешни лица и да съберат достатъчно факти и доказателства за потенциална кражбата на данни , корпоративни тайни, интелектуална собственост или други нанесени щети.