Професионални услуги за киберсигурност

// Съвременно решение за защита на вашата уеб инфраструктура

Web Application Firewall (WAF)

За киберпрестъпниците основната цел остават корпоративните крайни точки, където данните, потребителите и корпоративните системи се събират заедно, за да генерират и внедряват бизнес процеси. За да защитите вашите корпоративни крайни точки и да предотвратите използването им като входни точки във вашата инфраструктура на неоторизирани лица, вашият екип по ИТ сигурността трябва да преразгледа начините за повишаване на съществуващата ви сигурност.
Повечето предприятия притежават много сървъри или облачни услуги и обикновено не могат да се справят нито с мониторинга, нито със сигурността в голям мащаб. Чрез използването на SIEM вашата компания може да осигури сигурност и наблюдение по-лесно. Нашият софтуер ще ви позволи да генерирате отчети за броени секунди за стотици или дори хиляди сървъри и работни станции.
SIEM софтуерът извършва анализ в реално време на сигнали за сигурност, логове, съобщения и действия генерирани от компютри, мрежови устройства, сървъри и приложения. На базата на предефинирани правила за известяване вашият екип може да бъде известяван. Също така е важно да се отчете, че ИТ служителите имат изключително детайлен поглед над всичко, което се случва в тяхната инфраструктура.
// technology index

We Organize Our
Production Process

Engitech is the partner of choice for many of the world’s leading enterprises, SMEs and technology challengers. We help businesses elevate their value through custom software development, product design, QA and consultancy services. Our product design service lets you prototype, test and validate your ideas.

While integrating the security with the DevOps approach has always been of high demand, this requires a completely different range of processes and tools. DevOps is already known to boast of an agile development methodology. Now when the inputs of the security experts I’ll be brought in a collaborative environment, the project will have an array of effective security safeguards.

In spite of disturbing the agile development process of the DevOps approach, the additional security inputs only enhance the safeguards and reliability of the project. So, in a way, DevSecOps will only extend the benefits of a DevOps approach further with security inputs. DevOps is already known to boast of an agile development methodology.