Професионални услуги за киберсигурност

// Автоматично сканиране за уязвимости и проблеми със сигурността

Сканиране за уязвимости

Оценката на уязвимостта е процесът на идентифициране на уязвимостите, общоизвестни в информационните системи, само чрез използване на автоматизирани методи за оценка. Терминът често се свързва с тестове за проникване (penetration tests) и двете се използват широко като взаимозаменяеми. Има обаче важни разлики между двата термина, така че не ги бъркайте един с друг. Тестването за проникване се фокусира върху използването на откритите уязвимости, а от друга страна оценката на уязвимостта само идентифицира уязвимостите в системата, без действително да ги тества/използва. Тази услуга включва приоритет за автоматично сканиране на уязвимости въз основа на въздействие, сериозност и вероятност. Това е подходящо за организации, които са склонни да получат общ преглед и информираност за киберсигурността. Основната цел е да се идентифицират уязвимости, които могат да доведат до неоторизиран достъп и излагане на данни на неоторизирани лица.
// technology index

Процеси по сканиране за уязвимости

Целта на тази стъпка е да се състави изчерпателен списък на уязвимостите на приложението или системата. Специалистите по сигурността оценяват сигурността на приложенията и системите, които сачаст от обхвата, сървъри или други системи, като ги сканират с автоматизирани инструменти.

Целта на тази стъпка е да се идентифицират източникът и основната причина за уязвимостите, идентифицирани в първа стъпка. Това включва идентифициране на системните компоненти, отговорни за всяка уязвимост, и основната причина за уязвимостта. Например основната причина за уязвимост може да бъде стара версия на библиотека с отворен код.

Целта на тази стъпка е приоритизирането на уязвимостите. Това включва специалисти по сигурността, които определят ранг или оценка на сериозност на всяка уязвимост, въз основа на много рискови фактори, както и средата.

Целта на тази стъпка е намаляване на риска от  пропуските в сигурността. Специалистите издават предписания и препоръки за отстраняване на уязвимостите, като е възможно и да се дадат външни препратки и анализи, за по-лесно решаване на проблема.

// Различни етапи от предоставяне на услугата

Доставяне на услугата

Ние можем да ви помогнем да определите коя част от вашата ИТ инфраструктура може да е от полза най-много за сканирането за уязвимости. Винаги е добра идея да елиминирате IP адреси, домейни или система, които са неактивни или почти нямат достъпни портове, интерфейси или услуги.

Вашата компания ще подпише споразумение с нас, както и NDA. Обхватът на проекта ще бъде очертан в договора, за да се гарантира, че няма да нарушим обхвата на сканирането. Началото и продължителността на възлагането също се определят и отбелязват в договора.

Нашият екип ще започне да извършва сканирането за уязвимости ще ви уведоми, ако има проблеми с производителността или свързаността по време на сканирането.

Крайният продукт е доклад от автоматизиран скенер, прегледан и одобрен от експерти. Той включва обобщение и класификация на уязвимостите, изображения, както и препоръки за смекчаване на рисковете, препратки и препоръки.