VULNERABILITY ASSESSMENT

Сканирането за уязвимости цели да открие пропуски в сигурността на информационните системи. То завършва с доклад, който ви дава пълна информация за това как да преприемете правилните мерки за защита.


Поискай оферта

Какво е Vulnerability assessment?

Най-ефективният метод за гарантиране на високо ниво на защита е редовното сканиране за уязвимости. С тази лесна стъпка ще бъде също толкова лесно да запазите информационните си системи в безопасност.

Пълната информация за информационната сигурност и защитата на вашите системи е безценна.

Много организации чакат да станат жертва на хакерска атака, за да предприемат сериозни мерки за кибер защита. Но как можеш да си сигурен, че си защитил бизнеса си, ако не разбереш опасностите, на които е изложен?

CyberOne предлага цялостно решение за киберсигурност, което включва пълната информация за съществуващите уязвимости във вашите системи, подробно описани и подредени по приоритет. Това дава възможност на IT екипа ви да предприеме правилните мерки, за да защити вашата дигитална информация.


Ново поколение защита

Vulnerability assessment


Вътрешен мрежови тест за уязвимости

Добрата защита на външните мрежи е от първостепенно значение за всяка организация, но хитрите нападатели са намерили много начини, по които да я заобиколят. Често извършват атаките си, използвайки уязвимости, които се намират във вътрешната мрежа. С помощта на вътрешните мрежови тестове, нашите специалисти ще оценят сигурността на мрежовата ви инфраструктура. Този тест оценява уязвимостите в сървъри, настолни компютри, конфигурация на мрежови устройства, защитни стени и прочие. Завършва с доклад, в който са описани всички открити уязвимости и препоръки за тяхното отстраняване.

Background

Външен мрежови тест за уязвимости

Тестовете на външни мрежи идентифицират начините, по които потенциален атакуващ може да нанесе вреди на вашите системи. Нашият екип от сертифицирани етични хакери ще оцени безопасността на вашите сървъри, уеб приложения и технологии за криптиране, имайки достъпа на обикновен Интернет потребител. Защото всичко, което се намира в Интернет, има своите уязвимости. След извършването на теста ще получите доклад, в който всички открити уязвимости ще бъдат подробно описани с приложени препоръки за ефикасното им отстраняване. Този вид тестове са от съществено значение за поддържането на защита на информационните системи.

Background

Тест за уязвимости на уеб приложения

Нашият тест за уязвимости на уеб апликации представлява автоматично сканиране на вашия уебсайт и други уеб приложения. Чрез него ще откриете слабости в сигурността, свързани с неправилна конфигурация, слаби пароли, изложена системна информация, инициали за достъп или непрофесионално написан код. Докладът, който ще ви предоставим след теста, включва изчерпателна информация за откритите уязвимости, подредени по приоритет и лесни стъпки за тяхното коригиране, за да може да ги отстраните преди да бъдат експлоатирани от злонамерен човек.

Background

Тест за уязвимости на мобилни приложения

Тестовете на мобилни приложения извършват автоматизирана оценка на сигурността и предоставят подробен анализ, в който са описани всички открити уязвимости, подробно обяснение на опасностите, до които могат да доведат и препоръки за тяхното отстраняване. По този начин ще можете да идентифицирате пропуските в сигурността преди приложението ви да бъде пуснато на пазара.

Background


Презентация

Презентация на услугата

бул. „Черни връх“ №51Д

София, България

Телефон за поддръжка
0882 600 493
Последвайте ни