Професионални услуги за киберсигурност

// Оценка на риска от кибер инциденти

Оценка на риска

CYBERONE може да извърши пълна оценка на риска за кибер сигурността на вашата компания, въз основа на стотици рискови фактори, технически въпроси, проверки и други дейности, извършвани от нашия екип. Можем също да извършим оценка на риска въз основа на публичната инфраструктура вашата компания, която е обект на атаки всекидневно от злонамерени лица.

Услугата се извършва от нашите доказани специалисти по киберсигурност, като в края на всяка оценка се издава официален доклад, в който са нанесени всички констатации, препоръки и оценка за въздействие.

Основната цел на оценката на кибер риска е да държи заинтересованите страни информирани и да препоръчва правилните действия, спрямо идентифицираните рискове. Оценката на риска също така предоставят резюме, за да помогне на ръководителите и директорите да вземат информирани решения относно сигурността на своята компания. Процесът на оценка на риска за информационната сигурност се занимава с отговор на следните въпроси:

// Оценка на риска от кибер инциденти

Защо да извършите оценка на риска?

Има редица причини, поради които искате да извършите оценка на кибер риска, и няколко причини, поради които задължително трябва да направите това. 

Намаляване на дългосрочните разходи

Идентифицирането на потенциални заплахи и уязвимости, след което работата по смекчаването им има потенциала да предотврати или намали инцидентите със сигурността, което спестява пари на вашата организация и/или репутационни щети в дългосрочен план.

Осигурява основа за оценка на риска за киберсигурността за бъдещи оценки

Оценките на кибер риска не са един от процесите, трябва непрекъснато да ги актуализирате, ако направите добър първи ход, ще осигурите повтарящи се процеси дори при текучество на персонала.

По-добри организационни познания

Познаването на организационните проблеми и недостатъци ви дава ясна представа къде вашата организация трябва да се подобри.

Избягване на инциденти със сигурността

Всякакви инциденти със сигурността може да имат огромно финансово и репутационно въздействие върху всяка организация, независимо от нейния размер.

Загуба на данни

Кражбата на търговски тайни, код или други ключови информационни активи може да означава, че губите бизнес в полза на конкурентите.

Освен това оценките на кибер риска са неразделна част от управлението на ИТ риска и по-широката стратегия за управление на риска на всяка организация.