Професионални услуги за киберсигурност

 • Endpoint protection
 • Email security gateway
 • DNS filtering
 • SIEM
 • WAF

"*" indicates required fields

arrow_drop_down
Брой служители
 • 1-4 служители
 • 5-10 служители
 • 11-50 служители
 • 51-100 служители
 • 100+ служители
arrow_drop_down
Индустрия на компанията
 • Традиционна търговия
 • Онлайн търговия
 • Администрация
 • Образование
 • Медицина
 • Финанси
 • Професионални услуги
 • Човешки ресурси
 • Информационни технологии
 • Производство
 • Неправителствена организация
 • Туризъм
 • Автомобилна
 • Спедиция
 • Право и консултантски услуги
 • Друга

Обхват на лицензиране

arrow_drop_down
За какъв период от време желаете да бъде вашият лиценз?
 • 1 година
 • 2 години
 • 3 години
Моля, посочете домейните на които имате активни имейл акаунти.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

arrow_drop_down
Брой служители
 • 1-4 служители
 • 5-10 служители
 • 11-50 служители
 • 51-100 служители
 • 100+ служители
arrow_drop_down
Индустрия на компанията
 • Традиционна търговия
 • Онлайн търговия
 • Администрация
 • Образование
 • Медицина
 • Финанси
 • Професионални услуги
 • Човешки ресурси
 • Информационни технологии
 • Производство
 • Неправителствена организация
 • Туризъм
 • Автомобилна
 • Спедиция
 • Право и консултантски услуги
 • Друга

Обхват на лицензиране

arrow_drop_down
За какъв период от време желаете да бъде вашият лиценз?
 • 1 година
 • 2 години
 • 3 години
arrow_drop_down
Използвате ли VPN софтуер на работните станции, които ще използвате?
 • Да
 • Не
arrow_drop_down
Използвате ли Active Directory във вашата инфраструктура?
 • Да
 • Не
arrow_drop_down
Разполагате ли с централизирани DNS сървъри във вътрешната ви мрежа?
 • Да
 • Не
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

arrow_drop_down
Брой служители
 • 1-4 служители
 • 5-10 служители
 • 11-50 служители
 • 51-100 служители
 • 100+ служители
arrow_drop_down
Индустрия на компанията
 • Традиционна търговия
 • Онлайн търговия
 • Администрация
 • Образование
 • Медицина
 • Финанси
 • Професионални услуги
 • Човешки ресурси
 • Информационни технологии
 • Производство
 • Неправителствена организация
 • Туризъм
 • Автомобилна
 • Спедиция
 • Право и консултантски услуги
 • Друга

Обхват на лицензиране

arrow_drop_down
За какъв период от време желаете да бъде вашият лиценз?
 • 1 година
 • 2 години
 • 3 години
arrow_drop_down
Какъв тип са устройствата, които ще използват услугата?
 • Работни станции
 • Сървърни конфигурации
 • Виртуални машини
 • Работни станции и сървъри
This field is for validation purposes and should be left unchanged.