Професионални услуги за киберсигурност

 • Обучения
 • Разследване
 • CISOaS
 • Политики
 • Ransomware

"*" indicates required fields

arrow_drop_down
Брой служители
 • 1-4 служители
 • 5-10 служители
 • 11-50 служители
 • 51-100 служители
 • 100+ служители
arrow_drop_down
Индустрия на компанията
 • Традиционна търговия
 • Онлайн търговия
 • Администрация
 • Образование
 • Медицина
 • Финанси
 • Професионални услуги
 • Човешки ресурси
 • Информационни технологии
 • Производство
 • Неправителствена организация
 • Туризъм
 • Автомобилна
 • Спедиция
 • Право и консултантски услуги
 • Друга

Обхват на обученията

arrow_drop_down
2. Тип обучение по киберсигурност
 • Обучение за обща информираност по киберсигурност
 • Обучение за социално инженерство
 • Обучение за ИТ персонал
arrow_drop_down
3. Под каква форма желаете да бъде обучението?
 • Присъствено
 • Онлайн
 • Хибриден вариант
arrow_drop_down
4. Каква продължителност желаете да има обучението?
 • 4 часа
 • 8 часа
 • 16 часа
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

"*" indicates required fields

arrow_drop_down
Брой служители
 • 1-4 служители
 • 5-10 служители
 • 11-50 служители
 • 51-100 служители
 • 100+ служители
arrow_drop_down
Индустрия на компанията
 • Традиционна търговия
 • Онлайн търговия
 • Администрация
 • Образование
 • Медицина
 • Финанси
 • Професионални услуги
 • Човешки ресурси
 • Информационни технологии
 • Производство
 • Неправителствена организация
 • Туризъм
 • Автомобилна
 • Спедиция
 • Право и консултантски услуги
 • Друга

Обхват на разследването

arrow_drop_down
1. Какъв тип инцидент е настъпил?
 • Ransomware / изнудване
 • Компрометиран уебсайт
 • Компрометиран сървър/услуга
 • Компрометиран имейл сървър/акаунт
 • Злонамерен служител
arrow_drop_down
2. Уведомили ли сте полиция за случилото се?
 • Да
 • Не
This field is for validation purposes and should be left unchanged.