Професионални услуги за киберсигурност

Киберсигурност

Бекъпи и планиране на възстановяване

Значението на редовното архивиране и планирането на възстановяването след инцидент със сигурността не може да бъде надценено в днешната цифрова ера. С нарастващата зависимост от технологиите предприятията трябва да са подготвени да се справят с потенциална загуба на данни и сривове на системите им. Въпросът е не „дали“, а „кога“ ще настъпи бедствие. Именно тук […]