LegalOne

Киберсигурността има две страни. Само една от тях засяга информационните технологии. Другата е въпрос на солидна юридическа подготовка и съответствие с европейските и местни законодателни норми.

 

Научи още

Какво е LegalOne?

LegalOne е направление с юридически услуги, фокусирани върху защита на данните и информационна сигурност за физически лица и корпоративни клиенти.

Законовите изисквания за информационна сигурност са тема, която повечето компании досега пренебрегваха. Понастоящем обаче се наблюдава международна тенденция юридическата отговорност в гражданското право да се налага на дружествата и техните служители, когато те не предприемат необходимите стъпки за подсигуряване на корпоративните информационни активи. Казано по друг начин, неспазването на задълженията по законовите изисквания, ще доведе до отговорност. Вследствие на това, CyberOne създаде LegalOne.1. Изработка на документация за внедряване на наредбата за мрежова сигурност.
– Вътрешни правила регламентиращи процеса на управление на жизнения цикъл на информационните и комуникационните системи и техните компоненти.
– Планове, процедури, инструкции и мерки

2. Извършване на анализ и оценка на риска за мрежовата и информационната сигурност чл.7 от НМИМИС

3. Повишаване квалификацията на служителите и обучение на персонала чл.9, ал.4, т.1 от НМИМИС

4. Дейности за наблюдение, защита и реакция при сигнали задължителни по Чл.28, 29, 30 и 31 от НМИМИС:
– Автоматично откриване на събития, анализ на информационни потоци и протоколи;
– Автоматично регистриране на събития и системни записи на логове;
– Обработката на сигнали и реакция при инциденти;
– Уведомяване на съответния секторен екип за инциденти.

5. Вътрешен одити по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от НМИМИС


Ново поколение защита

LegalOne

и това не е всичко...

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

 

Изготвяне на политики в съответствие с ISO 270001, GDPR, Закона за киберсигурност, НМИМИС и други законови изисквания.

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Правна помощ по време на разследване и съдебно преследване, възникнали вследствие изтичане или кражба на данни.

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИСНИ И РИСКОВИ СИТУАЦИИ

 

Анализ и управление на имиджови кризи, настъпили след хакерска атака и изтичане на чувствителна информация.

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРАВО

 

Юридическо съдействие за завеждане на съдебни искове за обезщетяване на вреди, настъпили в следствие на кибер престъпления.


Background

Ново поколение защита

LegalOne

Във връзка с Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност


Какво дава LegalOne?

Изработка на документация

Експертите от CyberOne ще изготвят необходимата документация и политики, за да бъде вашият бизнес в съответствие със законодателните изисквания: политика за минималните мерки за мрежова и информационна сигурност, препоръчителни мерки и правила за извършване на проверките за съответствие с изискванията на НМИМИС, ред за водене, съхраняване и достъп до регистъра на съществените услуги, както и методология за уведомления при възникнали инциденти.

Изработка на документация
Background

Какво дава LegalOne?

Техническо обезпечаване

Нашите експерти ще ви помогнат и с изпълнение на техническите изисквания в законодателните норми. Ние предоставяме вътрешни одити в съответствие със стандарт БДС EN ISO 19011 „Указания за извършване на одит на системи за управление“ и изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020 „Оценяване на съответствието“. Сертифицирани сме да извършваме анализ и оценка на риска за мрежовата и информационната сигурност, както и дейности за наблюдение, защита и реакция при инциденти. Ние сме единствените на пазара, които предоставят пълния набор от услуги, необходими по националните и международни стандарти, а именно: автоматично откриване на събития, анализ на информационни потоци и протоколи; автоматично регистриране на събития и системни записи на логове; обработката на сигнали и реакция при инциденти; уведомяване на съответния секторен екип за инциденти.

Техническо обезпечаване
Background

Законодателна рамка

Изтеглете Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМС), Закон за киберсигурност,  GDPR.Заявете оферта

Отговорете на няколко въпроса и нашите специалисти ще се свържат с вас, за да ви предоставят индивидуално решение.


Изтегли
Повече информация

Имате нужда от повече информация?

Ние сме насреща! Използвайте формата за контакти, за да можем да отговорим на всичките ви въпроси.


Изпрати запитване

бул. „Черни връх“ №51Д

София, България

Телефон за поддръжка
0882 600 493
Последвайте ни