[]
1 Step 1

Въпросник за предоставяне на услуги


Cyberone Sparkguard SIEM

1. Брой работни станции (PC), които желаете да наблюдаваме:

2. Брой сървъри, които желаете да наблюдаваме:

3. Информация за операционни системи

4. Услуги и софтуер

5. Разполагате ли с VPN свързаност?

6. Разполагате ли с Активна директория (AD)?

7. Разполагате ли с ИТ администратор или друг технически персонал?

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right