[[[["field21","contains","\u0423\u0435\u0431 \u043f\u0435\u043d\u0435\u0442\u0440\u0435\u0439\u0448\u044a\u043d \u0442\u0435\u0441\u0442"]],[["show_fields","field57,field67,field60,field58,field55,field59,field63,field62,field68,field113,field114,field112"]],"and"],[[["field21","contains","\u0412\u044a\u043d\u0448\u0435\u043d \u043c\u0440\u0435\u0436\u043e\u0432\u0438 \u043f\u0435\u043d\u0435\u0442\u0440\u0435\u0439\u0448\u044a\u043d \u0442\u0435\u0441\u0442"]],[["show_fields","field85,field71,field79,field72,field80,field73,field81,field74,field82,field75,field83,field76,field84,field77,field78,field70,field69"]],"and"],[[["field21","contains","\u0412\u044a\u0442\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d \u043c\u0440\u0435\u0436\u043e\u0432\u0438 \u043f\u0435\u043d\u0435\u0442\u0440\u0435\u0439\u0448\u044a\u043d \u0442\u0435\u0441\u0442"]],[["show_fields","field108,field88,field90,field100,field99,field91,field101,field92,field102,field93,field103,field94,field104,field95,field105,field96,field106,field97,field98,field87,field86"]],"and"]]
1 Step 1

Въпросник за предоставяне на услуги


Пенетрейшън тестове

1.  Информация за клиента


2.  Опис на цифрови активи


Уеб приложения

Вътрешни мрежи

Сървърни конфигурации

Сървърни конфигурации в облак

3.  Обхват на тестовете


Тип пенетрейшън тестове

УЕБ ПЕНЕТРЕЙШЪН ТЕСТ

1. Какви технологии се използват за приложението/ята, които са част от обхвата?

2. Какъв е обхвата на тестовете?

3. Хостинг среда

Моля, споделете с нас какъв тип хостинг използвате:

4. Използва ли се какъвто и да е WAF за сайтовете, които са част от обхвата?

5. Допълнителна информация

ВЪНШЕН МРЕЖОВИ ПЕНЕТРЕЙШЪН ТЕСТ

1. Колко публични IPv4 адреси са в обхвата?

2. Какви са IP адресите, които са част от обхвата? Моля, посочете IP обхват или ги избройте:

3. Разполагате ли с критична инфраструктура, която е част от обхвата на тестовете?

4. Разполагате ли с друг софтуер за информационна сигурност? Ако да, моля посочете:

5.  Използва ли се какъвто и да е WAF за сайтовете, които са част от обхвата?

6. Има ли активи в обхвата, които са хоствани от трети страни? Ако да, моля посочете:

7. Какъв е общият интернет трафик на разположение за активите в обхвата?

8. Допълнителна информация

ВЪТРЕШЕН МРЕЖОВИ ПЕНЕТРЕЙШЪН ТЕСТ

1. Колко intranet IP адреси има в обхвата?

2. Колко работни станции (PC) има в обхвата?

3. Колко сървъри има в обхвата?

4. Колко принтери и други мрежови устройства има в обхвата?

5. Какви са IP адресите, които са част от обхвата? Моля, посочете IP обхват или ги избройте:

6. Разполагате ли с критична инфраструктура, която е част от обхвата на тестовете?

7. Разполагате ли с друг софтуер за информационна сигурност? Ако да, моля посочете:

8. Разполагате ли с IDS/IPS/NMS системи във вътрешната мрежа?

9. Разполагате ли с VPN инфраструктура, така че нашите специалисти да имат достъп до всички крайни точки в обхвата?

10. Допълнителна информация:

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right